Pomáhejte spolu s námi !

Věříme v úctu k lidem.

Věříme tomu, že pomáhat potřebným je dobré. Věříme v lidskost. A proto jsme založili náš transparentní účet 250 143 0104 / 2010, (jeho pravost můžete ověřit zde: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu ), díky kterému pomáháme handicapovaným, umírajícím a ostatním, kteří potřebují finanční pomoc pro nákup zdravotních pomůcek, přístrojů ať už nezbytných pro život či ulehčujících životní situaci.

Inspiruje nás Komenský, který píše: “Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme; a cokoli se tu koná, všech se týče.”

Uvažujete stejně? Spojme se. Spolu toho dokážeme víc.

Jak pomáháme?

Vybraným drobným organizacím, které poskytují potřebným profesionální služby v dobré kvalitě, nezištně zprostředkováváme finanční pomoc.

Založili jsme pro ně transparentní účet, jehož základem je příspěvek Agartha Company s.r.o.(DayComp-obchod) ve výši 10 Kč z každé vystavené faktury tzn., že za každou přijatou objednávku a vystavenou fakturu (nesmí být stornovaná ani nepřevzatá či nezaplacená) odvedeme automaticky 10 Kč na transparentní účet a navíc sami naši zákaznici můžou přispět pomocí bezhotovostního převodu na transparentní účet ze kterého poté jednou ročně bude docházet k předání celého výtěžku neziskovým organizacím.

V případě, že se rozhodnete pomáhat spolu s námi – nezapomeňte do poznámky pro příjemce platby uvézt číslo vaši objednávky pro identifikaci platby. Samozřejmě uvítáme pomoc i ostatních – v tomto případě nám prosím nezapomeňte napsat o takové platbě.

I váš hlas rozhoduje koho podpoříme.

Přispějete-li, získáte i výhody pro sebe:

  • Poskytnuté dary si jako dárci můžete odečíst od daňového základu a tím snížit svou daňovou povinnost.
    Jak si odečíst dar?
    Každoročně dostanete od organizací, kterým byl adresován váš příspěvek, potvrzení o výši daru. Toto potvrzení přiložíte ke svému daňovému přiznání.