Účetní služby

Agartha Company s.r.o. > Účetní služby

Účetnictví a daně jsou nedílnou součástí činnosti každého podnikatele. Podle průzkumů ministerstva financí stráví osoba samostatně výdělečně činná a majitel malé firmy více než jednu třetinu svého pracovního času právě účetnictvím. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili tyto stránky, kde naleznete nejdůležitější informace o našich službách v oboru účetnictví a daňové správy v Ostravě.

  Jde vám ze všech těch daňových povinností hlava kolem ?

                              Svěřte se odborníkům ! 

Poskytujeme služby v oboru kompletního zpracování a vedení účetnictví, mezd, DPH a daňové evidence. Naše účetnické služby poskytujeme – fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikatelům (OSVČ),  právnickým osobám – s.r.o., příspěvkovým i neziskovým organizacím s tuzemským sídlem.

Vaše obavy jsou zbytečné, ručíme za kvalitu našich služeb.

            Portfolio našich služeb

Portfolio našich služeb je připraveno tak, aby odpovídalo vaším potřebám. Proto jsme sestavili žebříček nejčastějších úkonů, které pomohou našim klientům se správou a vedením účetnictví, výpočtů daně a dalších kroků….

                 Kvalita pro Vás

Pravidelně podstupujeme školení v novinkách účetnictví a daní, takže máte v nás záruku nejnovějších informací, rychlosti a preciznosti zpracování. Samozřejmostí je dohoda o mlčenlivosti mezi námi a klientem.

    Vedení účetnictví:

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Daňové přiznání k DPH
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Avíza o platbě záloh

     Vedení personální

     a mzdové agendy:

 • Kompletní zpracovávání mezd libovolný počet zaměstnanců
 • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Odhlášky, přihlášky, změny zaměstnanců, evidenční listy
 • Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnanců
 • Potvrzení pro úřady
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole

 

Vedení daňové evidence:

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Karty investičního majetku
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Daňové přiznání k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Avíza o platbě záloh

Doplňkové služby:

 • Konzultace s daňovým poradcem a právníkem
 • Zpracování ročního zúčtování daně ( pro zaměstnance )

Mgr. Andrea Zábranská

Účetní

Nechte s námi růst své podnikání!